97 درصد اتوبوسهای شهری فرسوده هستند مُسکن بودن طرح تعطیلی زمستانه مدارس

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست گفت: حدود 8 سال است که ناوگان اتوبوسرانی ما خودروی جدیدی را وارد نکرده و این در حالیست که سن فرسودگی اتوبوس‌ها در شهرها 8 سال است در حقیقت 97 درصد اتوبوس‌های شهری ما فرسوده محسوب می‌شوند.

ادامه مطلب

view:53 منبع: تسنیم - 9 ماه پیش