9 پرسش که کودک باید برای امنیت خود بداند ( فیلم)

آموزش امنیت کودک از 7سالگی شروع می شود. کودک در این سن برای اولین بار به تنهایی به مدرسه و یا کلاس های ورزشی و فوق برنامه می رود.

ادامه مطلب

view:56 منبع: عصر ایران - 10 ماه پیش