9 درصد از جمعیت تهران ساکن بافت فرسوده است

حاجی علی اکبری با بیان اینکه دو سوم از مساحت بافت فرسوده در 56 محله است، گفت: این محلات در مرکز و جنوب تهران هستند.

ادامه مطلب

view:29 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش