860 تماس تلفنی؛ شکایت از سوء‌استفادۀ جنسی در فوتبال بریتانیا

یک سازمان خیریۀ حمایت از کودکان می‌گوید تاکنون دست‌کم 860 مورد تماس و شکایت از سوءاستفادۀ جنسی از سوی مربیان فوتبال از نوجوانان در این کشور صورت گرفته است.

ادامه مطلب

view:91 منبع: پرس تی وی - 1 سال پیش