80 پروژه ‌نیمه تمام استان لرستان به بخش خصوصی واگذار شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: 80 پروژه در استان ‌در 6 ماهه نخست امسال به بخش خصوصی واگذار شد.

ادامه مطلب

view:48 منبع: تسنیم - 1 سال پیش