78 درصد مطالبه گندم کاران سيستان و بلوچستان پرداخت شد

خبرگزاري آريا - زاهدان - ايرنا - مديرعامل شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 11 گفت: تا کنون از مجموع 35 ميليارد تومان مطالبه گندم کاران سيستان و بلوچستان 78 درصد آن پرداخت شده است.

ادامه مطلب

view:18 منبع: آریا - 5 ماه پیش