71 هزار تن گندم از کشاورزان مناطق گرمسیری کرمانشاه خریداری شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: از زمان آغاز فصل برداشت تاکنون 71 هزار تن گندم در مناطق گرمسیری استان خریداری شده است.

ادامه مطلب

view:15 منبع: تسنیم - 4 ماه پیش