7 ترفند برای فرارازسکته مغزی

برخی از عوامل خطر سکته مغزی قابل مهار و کنترل هستند، البته به شرط آن که نسبت به آنها به اندازه کافی آگاهی داشته باشید.

ادامه مطلب

view:40 منبع: جام نیوز - 9 ماه پیش