61 هزار میلیارد تومان خرید الکترونیکی ایرانیان در یک سال

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حجم خرید الکترونیکی مردم ایران در سال گذشته به 61 هزار میلیارد تومان رسیده است.

ادامه مطلب

view:110 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش