61 هزار میلیارد تومان؛ خرید الکترونیکی ایرانیان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما گفت: پارسال حجم خرید الکترونیکی ایرانیان به 61 هزار میلیارد تومان رسید.

ادامه مطلب

view:136 منبع: برترین ها - 1 سال پیش