6000 مطب در مشهد زباله عفونی تولید می‌کنند

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری مشهد گفت: در کنار 33 بیمارستان و تعداد زیادی درمانگاه، در حال حاضر 6 هزار مطب در مشهد زباله پزشکی تولید می‌کنند.

ادامه مطلب

view:14 منبع: تسنیم - 4 ماه پیش