6 گام ساده و طبیعی برای بهبود حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت فراینده ذهنی ذخیر اطلاعات برای ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقه است. پس شما مجبور نیستید در این مدت کوتاه تمام اطلاعات را به خاطر داشته باشید اما گاهی همین فراموشکاری کوتاه مدت نیز برای برخی می تواند نامیدکننده باشد.

ادامه مطلب

view:60 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش