6 علوم پایه و مهندسی آیا زندگی در سال ۲۰۱۸ مانند پیش‌بینی‌های یک قرن پیش‌ است؟

بسیاری از آینده‌نگرها در اوایل قرن بیستم، پیشگویی‌های خود برای فناوری یک قرن بعد را ارائه دادند و البته بسیاری از آن‌ها به واقعیت نزدیک بودند.

ادامه مطلب

view:24 منبع: 55 آنلاین - 9 ماه پیش