6هزاردانش آموز دشتی در طرح فراغت پذیرفته می شوند

بوشهر-ایرنا- فرماندار دشتی استان بوشهر گفت: طرح غنی سازی اوقات فراغت با شرکت شش هزار دانش آموز در 9 پایگاه تابستانی در این شهرستان آغاز شد.

ادامه مطلب

view:10 منبع: ایرنا - 2 ماه پیش