57 درصد تخت های بیمارستانی فرسوده هستند

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: 57 درصد تخت های بیمارستانی به خصوص در مراکز دولتی فرسوده هستند.

ادامه مطلب

view:25 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش