52 هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به کشت زعفران اختصاص یافت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: 52 هکتار از اراضی کشاورزی استان لرستان امسال به کشت زعفران اختصاص‌ یافته که می‌تواند تحول خوبی در اقتصاد استان و به‌ویژه در اراضی کم بازده ایجاد کند.

ادامه مطلب

view:134 منبع: تسنیم - 1 سال پیش