50 درصد ازجوانان شهرستان‌های استان لرستان بیکار هستند

معاون استاندار لرستان گفت: استان لرستان در سال‌های متمادی رتبه آخر بیکاری را داشته و درد بسیار سنگین این است که 50 درصد جوانان ما در شهرستان‌ها بیکار باشند.

ادامه مطلب

view:18 منبع: تسنیم - 3 ماه پیش