50 درصد ازجوانان شهرستان‌های استان لرستان بیکار هستند

معاون استاندار لرستان گفت: استان لرستان در سال‌های متمادی رتبه آخر بیکاری را داشته و درد بسیار سنگین این است که 50 درصد جوانان ما در شهرستان‌ها بیکار باشند.

ادامه مطلب

view:165 منبع: تسنیم - 1 سال پیش