5 میلیون همپوشانی بیمه‌ای در کشور وجود دارد

تهران- ایرنا- مدیرکل بیمه سلامت استان تهران گفت: حدود چهار تا پنج میلیون همپوشانی بیمه‌ای در کشور وجود دارد که هنگام تعویض و صدور دفترچه بیمه، مشخص و به باطل شدن یکی از بیمه ها منجر می شود.

ادامه مطلب

view:17 منبع: ایرنا - 3 ماه پیش