41 طرح اقتصاد مقاومتی دماوند بدون اعتبار ماند

سیزده میلیارد تومان اعتبار برای 41 طرح اقتصاد مقاومتی در شهرستان دماوند اختصاص پیدا نکرد.

ادامه مطلب

view:25 منبع: واحد مرکزی خبر - 7 ماه پیش