32 سرنشین و خدمه نفتکش ایرانی عکس

تصویری از 32 سرنشین و خدمه نفتکش ایرانی سانچی در فضای مجازی منتشر شده است.

ادامه مطلب

view:40 منبع: آفتاب - 5 ماه پیش