32 سرنشین و خدمه نفتکش ایرانی عکس

تصویری از 32 سرنشین و خدمه نفتکش ایرانی سانچی در فضای مجازی منتشر شده است.

ادامه مطلب

view:27 منبع: آفتاب - 2 ماه پیش