30 درصد از پست‌های مدیریتی در دست بانوان کشور است

مشاور امور بانوان در ستاد ارتش گفت: باید به ظرفیت بانوان در حوزه مدیریت به‌ویژه مدیریت‌های اجرایی بیشتر توجه شود و تاکنون 30 درصد از پست‌های مدیریتی کشور در دست بانوان کشور قرار دارد.

ادامه مطلب

view:20 منبع: الف - 3 ماه پیش