3 تصمیم کلیدی برای تسریع در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری تأکید رئیس جمهور بر توجه همزمان به حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده

ادامه مطلب

view:14 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش