3 انتصاب در وزارت علوم

غلامی در احکامی جداگانه رئیس، مدیر و عضو شورای مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه را منصوب کرد.

ادامه مطلب

view:16 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش