25 روز از پایان سومین مهلت تخریب علاءالدین گذشت گردن کلفتی دونبش

عضو شورای شهر تهران با اشاره به گذشت 25 روز از مهلت تخریب علاءالدین گفت: مماشات در اجرای قانون تا کی؟

ادامه مطلب

view:4 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش