25 روز از پایان سومین مهلت تخریب علاءالدین گذشت گردن کلفتی دونبش

عضو شورای شهر تهران با اشاره به گذشت 25 روز از مهلت تخریب علاءالدین گفت: مماشات در اجرای قانون تا کی؟

ادامه مطلب

view:8 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش