21 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی میاندوآب هستند

رئیس اداره بهزیستی میاندوآب از تحت پوشش بودن 21 هزار نفر در این شهرستان خبر داد.

ادامه مطلب

view:21 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش