21 هزار مگاوات سهم سیستم های سرمایشی از مصرف است

وزیر نیرو با اشاره به اینکه دستگاه های دولتی موظف به رعایت صرفه جویی در مصرف برق هستند، گفت: در صورت عدم رعایت، برق آنها قطع خواهد شد.

ادامه مطلب

view:9 منبع: ایلنا - 2 ماه پیش