20 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند

مدیرکل بهزیستی زنجان گفت : در حال حاضر 20 هزار معلول در استان تحت پوشش این سازمان هستند .

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش