2 هزار و 261 مورد بازرسی از سطح بازار لرستان انجام شده است

خرم آبد -ایرنا - مدیرکل استاندارد لرستان گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون 2 هزار و 261 مورد بازرسی از سطح بازار لرستان انجام شده است.

ادامه مطلب

view:128 منبع: ایرنا - 1 سال پیش