2 دانش آموز گیلانی رتبه کشوری پرسش مهر را کسب کردند

رشت - ایرنا - 2 دانش آموز استان گیلان در پرسش مهر رئیس جمهوری، حائز رتبه دوم کشوری در رشته شعر و داستان نویسی شدند.

ادامه مطلب

view:21 منبع: ایرنا - 5 ماه پیش