18 شهید و زخمی در حملات خمپاره‌ ای تروریستها به شهر حلب

ادامه مطلب

view:222 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 سال پیش