17فروردین سالروز دستگیری صادق قطب زاده به جرم شرکت در توطئه براندازی نظام

حدود سه ماه قبل، از یک سازمان افسری با من تماس گرفتند و صحبت کردیم. نتیجه این شد که برای براندازی حکومت و نه نظام جمهوری در اطراف بیت امام چه کار می‌توان کرد.

ادامه مطلب

view:141 منبع: بولتن نیوز - 1 سال پیش