15 هزار میلیارد تومان پروژه در کرمان

استاندار کرمان گفت: 15 هزار میلیارد تومان پروژه در سفر رییس جمهور به استان کرمان به صورت مستقیم و یا از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح یا آغاز خواهد شد.

ادامه مطلب

view:46 منبع: نکو نیوز - 8 ماه پیش