15 تیرماه آب چشمه علی جاری می شود

شهرری - ایرنا - رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران در خصوص خشک شدن چشمه علی شهرری بر اثر حفر تونل خط 6 مترو تهران، گفت: مسئولان مترو قول جاری شدن آب تا 15 تیرماه سالجاری را در این چشمه چند هزار ساله داده اند، که تاکنون اتفاق خاصی انجام نشده است.

ادامه مطلب

view:17 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش