14 بیمارستان تامین اجتماعی ساخته می شود

تهران- ایرنا- معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از طراحی و ساخت 14 بیمارستان ملکی تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور خبر داد.

ادامه مطلب

view:16 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش