130 هزار هکتار از بافتهای شهرهای کشور در 544 شهر فرسوده است

250 میلیون ریال وام ودیعه مسکن و 500 میلیون ریال تسهیلات ساخت به متقاضیان بافتهای فرسوده تعلق می گیرد.

ادامه مطلب

view:45 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش