10چهره​پرحاشیه که​چهره​نشریه تایم​شدند

گروه بين الملل: این اولین بار نیست که نشریه «تایم» چهره‌ای جنجالی را به عنوان چهره سال خود انتخاب می‌کند. برخی باور دارند که ۱۰ چهره مستبد و پرحاشیه که چهره سال نشریه «تایم» شدنداین نشریه در بسیاری از مواقع در طرف اشتباه تاریخ ایستاده است. از سال ۱۹۲۷ میلادی این نشریه تقریبا نام هر رییس‌حمهوری امریکا را به عنوان چهره سال انتخاب کرده است. در این میان، تنها چهار زن توانسته‌اند به عنوان چهره سال این نشریه انتخاب شوند.

ادامه مطلب

view:193 منبع: بهار نیوز - 1 سال پیش