1.2 میلیارد یورو پول توسعه پارس جنوبی در شرکت هواپیمایی ترک!

1.2 میلیارد یورو پول توسعه پارس جنوبی در شرکت هواپیمایی ترک!

ادامه مطلب

view:54 منبع: خراسان - 10 ماه پیش