1.2 میلیارد یورو پول توسعه پارس جنوبی در شرکت هواپیمایی ترک!

1.2 میلیارد یورو پول توسعه پارس جنوبی در شرکت هواپیمایی ترک!

ادامه مطلب

view:40 منبع: خراسان - 6 ماه پیش