‍ پارکینگ چندمیلیاردی بچه پولدار ایرانی!

تنها لامبورگینی اونتادور موجود در ایران در کنار دومین فراری ۴۵۸ کشور در پارکینگ یکی از ساکنان شهر جلفا در منطقه آزاد ارس.

ادامه مطلب

view:11 منبع: جنوب نیوز - 5 ماه پیش