‌مرز‌های ایران ملوک الطوایفی اداره می‌شوند؟!

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تفاوت تعرفه‌ها در مرزها گفت: گمرک تعرفه‌ها را برای مرزها به صورت یکسان اعلام می‌کند، اما مرزهای ما ملوک الطوایفی اداره می‌شود و عده‌ای هر طور که می‌خواهند تعرفه‌ها را تعیین می‌کنند.

ادامه مطلب

view:6 منبع: برترین ها - 5 ماه پیش