۹ هزار تهرانی همچنان در صف دریافت خط تلفن!

مدیر مخابرات منطقه تهران با بیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون ۱۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در مخابرات این منطقه ص...

ادامه مطلب

view:58 منبع: سیتنا - 1 سال پیش