۹ دلیل برای موفقیت یا ناکامی یوسین بولت در جهان فوتبال

دلایل مثبت و منفی زیادی وجود دارد که سریع‌ترین مرد جهان بتواند در فوتبال موفق یا ناکام باشد.

ادامه مطلب

view:42 منبع: جهان - 9 ماه پیش