۹ دلیل برای موفقیت یا ناکامی یوسین بولت در جهان فوتبال

دلایل مثبت و منفی زیادی وجود دارد که سریع‌ترین مرد جهان بتواند در فوتبال موفق یا ناکام باشد.

ادامه مطلب

view:23 منبع: جهان - 3 ماه پیش