۸۰ میلیارد تومان برای "سردار"

باشگاه لاتزیو برای جذب سردار آزمون موافقت کرد که ۱۸ میلیون یورو به روبین کازان بپردازد. توافق لاتزیو و روبین کازان نهایی شد.

ادامه مطلب

view:46 منبع: فرارو - 5 ماه پیش