۷ راه برای آنکه با موهایی شاداب و سالم از خواب برخیزید

با موهای خیس نخوابید مگر زمانی که مو را می‌بافید یا از ماسک مو استفاده می‌کنید. این کار می‌تواند سخت باشد اگر که شب‌ها حمام می‌کنید، اما اهمیت دادن به این کار مهم است زیرا موی خیس از موی خشک ضعیف‌تر است.

ادامه مطلب

view:51 منبع: فردا - 1 سال پیش