۷۰ مجروح در حادثه فروریختن ساختمان بورس اندونزی تصاویر

بر اثر فروریختن یکی از طبقات ساختمان بورس اوراق بهادار اندونزی، بیش از ۷۰ نفر مجروح شدند.

ادامه مطلب

view:59 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش