۷۰ درصد مدارس ریگان غیراستاندارد است فضای کنونی مدارس مطلوب نیست

فرماندار شهرستان ریگان گفت: ۷۰ درصد مدارس این شهرستان غیراستاندارد و غیرمقاوم است.

ادامه مطلب

view:48 منبع: دانا - 10 ماه پیش