۶۶ درصد از زکات پرداختی صرف فقرا شده است

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت:طبق مصوبه شورای زکات، حداقل ۶۰ درصد زکات صرف تأمین نیازمندی های فقرا و ۴۰ درصد صرف امور عمرانی می شود.

ادامه مطلب

view:42 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش