۵ نکته درباره سفر خبر‌ساز شاهرودی به آلمان

اصل سفر به قصد درمان حق هر کسی است اما به خاطر برخی پنهان‌کاری‌ها و پیش‌بینی نکردن بعضی اتفاقات، خطای سیاسی به حساب می آید.

ادامه مطلب

view:49 منبع: آفتاب - 7 ماه پیش