۵ میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به شهر درب گنبداختصاص یافت

فرماندار کوهدشت از اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به شهر درب گنبد خبر داد.

ادامه مطلب

view:40 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش