۵ ترکیب تمیزکننده خطرزا

اکثر محصولات تمیز کننده به تنهایی موثر هستند و ترکیب آن‌ها ممکن است سمی و حتی در بعضی موارد کشنده باشد. بعضی افراد تصور می‌کنند با ترکیب این مواد به تمیزی بیشتری خواهند رسید، اما به ایمنی آن فکر نمی‌کنند.

ادامه مطلب

view:68 منبع: فردا - 9 ماه پیش