۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای راه‌های خراسان رضوی

مدیر اداره نگهداری راه‌های خراسان رضوی گفت: ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای نگهداری و روکشِ رویه‌ی راه‌های استان اختصاص داده شده که ازاین اعتبارحدود ۴ میلیار تومان در حوزه نیشابوردر حال اجرا است.

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش